תקנון סטודיו גוף1 הרצליה

1. מטרת התקנון – הגדרת היחסים שבין הנהלת הסטודיו למתאמנים. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לזכר ולנקבה כאחד. מעת לעת הנהלת הסטודיו עשויה לבקש באפליקציה חתימה מחדש על התקנון. אחריות המתאמנים לקרוא, להתעדכן ולאשר.
2. אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע"י מדריכי הסטודיו – כייעוץ רפואי.
3. מעת לעת, סטודיו גוף1 הרצליה עשוי לבצע שינויים קלים בלוח האימונים על מנת להתאים לקהל המתאמנים בתקופות שונות (למשל חורף וקיץ, חגים וכו') וכן על מנת לייעל את פעילות הסטודיו.
4. בין אם בחרת להמשיך ולקרוא התקנון ובין אם לא, עם קבלת אישורך לתנאי התקנון, צוות גוף1 הרצליה ומנהליו יראו אותך כמסכים לכל תנאיו והוראותיו.
5. לוח האימונים יפורסם ויעודכן באפליקציית הסטודיו ותתאפשר הרשמה לא יותר מ- 14 ימים לפני מועד האימון הרלוונטי. שינויים על מועדים יישלחו בקבוצת whatsapp של הסטודיו ו\או בהתראה מהאפליקציה.
6. כדי שנוכל לדעת שהמתאמן מגיע לאימון, ישלים מראש הרשמתו באמצעות אפליקציית BOOSTAPP. במקרה בו יופיע מתאמן לאימון מבלי שהינו מופיע כרשום באפליקציה – רשאים המאמנים שלא לקבלו לאימון.
7. משך כל אימון בסטודיו מוגדר כ 55 דק', אך עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המאמנים.
8. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להגביל מתאמן למימוש של שיעור אחד ביום.

התנהגות ולבוש

9. הגעה לאימונים תתבצע רק בביגוד מתאים (בגדי ספורט או בגדים המאפשרים תנועה חופשית).
10. השימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים מפריע למהלך השיעור, למאמן ומתוך כך גם למתאמנים נוספים ועל כן הנו אסור אלא בהפסקות שניתנות ע"י המאמן. אפשר להשאירו במצב שקט.

הסדרת מנוי חברות במועדון

11. החברות בסטודיו גוף1 הרצליה מותנית בהסדרת מנוי או כרטיסיה כאשר קיימים הבדלים בין סוגי המנוי ומאפייניהם לרבות : מחיר, האפשרות להקפאה, זמני רישום, רישום על בסיס מקום פנוי, הטבות ועוד מאפיינים שניתנים לסוגי מנוי מסוימים ונגרעים מסוגי מנוי אחרים (לדוגמא : מנוי חודשי אל מול כרטיסיה, כרטיסיה קטנה אל מול גדולה וכ'..).

סוגי חברויות, תנאי תשלום והרשמה לאימונים

א. מנוי חודשי מתחדש
מאפשר מספר קצוב של כניסות שבועיות ("ניקובים") המתחדשות מידי שבוע ומנוהלות באפליקציית הסטודיו. בשיטת המנוי לא "נצברים" אימונים שלא מומשו במהלך השבוע. המנוי נרכש ומוגדר לפי מס' חודשים. (הערה: לא תמיד מוצע לרכישה מנוי כזה ולסטודיו יש מספר "מקומות" שמורים למנוי מסוג זה).

ב. כרטיסיית אימון
מספר ידוע ומוסכם של כניסות המוקצב ומנוהל דרך אפליקציית הסטודיו. באופן רגיל, תוקפה של כרטיסיית אימון יחושב במערכת באופן אשר אינו חורג מאימון שבועי אחד לפחות + זמן אקסטרה למימוש בן שבועיים לפחות ובכל מקרה לפי התנאים של הכרטיסיות המוצעות למכירה ברגע הרכישה.

ג. שיטות תשלום
מנוי אימונים חודשי\כרטיסיה ישולמו בכרטיס אשראי וזאת בהוראת קבע או בתשלומים בהתאם ובחלוקה למספר החודשים שנרכשו (במקרה של מנוי). לקוח שיבחר לרכוש מנוי שלא באמצעות כרטיס אשראי – ישלם את מלוא מחיר המנוי מראש במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית.

ד. הרשמה על בסיס מקום פנוי
הטבת אימון נוסף, מעבר למנוי, המתאפשרת למנויים בתוכנית "פעמיים בשבוע" לאחר שכבר מימשו את ההרשמה השבועית לאימונים. כ-3 שעות לפני האימון המיועד, תפתח האפשרות להירשם אליו על בסיס המקום הפנוי בו (לפני כן המערכת לא תאפשר).

הבהרה: בהתייחס לחוקי ביטול אימון על ידי הסטודיו (סעיף 20), ביטול אוטומטי של אימון על ידי הסטודיו יגבר על זכותו של לקוח לממש אימון ע"ב מקום פנוי. הווה אומר – ייתכן ותוכניותיו של לקוח\ה להירשם ע"ב מקום פנוי לאימון (החל מ 3 שעות לפני) לא יתממשו שכן בוטל האימון באופן אוטומטי על ידי האפליקציה עוד קודם לכן עקב חוסר בנרשמים.

נוהל ביטולי אימון בסטודיו

ביטול שיעור על ידי המתאמן:

12. הרשמה לאימוני אחה"צ\ערב (כל אימון שמתבצע בין השעות 15:00-21:00) ניתנת לביטול ללא ניקוב\מימוש עד 7 שעות לפני האימון.
13. הרשמה לאימוני בוקר\צהריים (כל אימון שמתבצע בין השעות 06:00-14:00) ניתנת לביטול עד 12 שעות לפני האימון.
14. כניסה לרשימת המתנה – במידה והאימון המבוקש מלא, תתאפשר הרשמה לרשימת ההמתנה לאימון באמצעות האפליקציה.
15. הסרה מרשימת ההמתנה – במקרה בו החליט מתאמן הרשום לרשימת ההמתנה שלא להשתתף בשיעור, עליו להסיר עצמו מרשימת ההמתנה.
16. בכל מקרה של תקלה אשר מונעת רישום\הסרה מאימון, על המתאמן לשלוח הודעה למנהלי הסטודיו בטלפון 052-8471022 או 052-5999262 בהודעת whatsapp. יובהר כי לוחות הזמנים ונוהל זמני הביטולים המצויים בתקנון זה יחולו בהתאמה על כל הודעה שתשלח על ידי המתאמן במקרים אלה.

ביטול שיעור על ידי הסטודיו:

17. בכל האימונים המוגדרים כאימוני ערב (15:00-21:00), במידה ועד 5 שעות לפני תחילת שיעור המוגדר כשיעור קבוצתי – אין אף מתאמן רשום לשיעור, יתבטל השיעור באופן אוטומטי ולא יהיה ניתן להירשם אליו.
18. בכל האימונים המוגדרים כאימוני בוקר (06:00-14:00), במידה ועד 12 שעות לפני תחילת השיעור אין אף מתאמן רשום, יתבטל השיעור באופן אוטומטי.
19. בכל מקרה בו ישנה כוונת מתאמן להגיע לשיעור ומכל סיבה שהיא לא הצליח להירשם באפליקציה, יודיע בהודעה אישית להנהלת הסטודיו על כוונתו להגיע\להירשם (ובלבד שהשיעור עוד לא התבטל) – וזאת על מנת שירשמו אותו ידנית ולא יתבטל האימון.
20. יובהר כי זכות הסטודיו לבטל אימון אוטומטית עקב אי-הרשמה גוברת על זכותו של מתאמן להירשם ע"ב מקום פנוי החל מ 3 שעות לפני.

הקפאת מנוי | כרטיסייה – זיכוי בגין היעדרות ממושכת פתאומית או צפויה

21. הקפאת כרטיסייה – ניתן להוסיף תוקף מימוש לכרטיסייה קיימת בגין היעדרות פתאומית או צפויה. תקופת ההקפאה המקסימלית (הארכת התוקף) היא תוספת של 14 יום.
22. הקפאת מנוי – הקפאת המנוי אינה מתבצעת בפועל ע"י הקפאת החברות אלא על ידי עריכת הוראת הקבע (התשלום) של הלקוח\ה. לדוגמא: אם מתרחשת היעדרות בת 14 יום עקב נסיעה לחו"ל, תתבצע הפחתה של חיוב הוראת הקבע הבאה.

תנאים להקפאת מנוי אימונים חודשי :

א. תקופת הקפאה מצטברת בת חודש בודד ניתנת ליישום במסגרת כל 6 חודשי אימון. לא ניתן להקפיא מעבר לכך.
ב. ניתן לבצע הקפאה באופן רציף לחודש שלם או לחלקה ל- 2 הקפאות שמשכן 14 יום. לא יוקפא מנוי עקב נסיעות קצרות \ חופשות והיעדרויות שמשכן קצר מ 14 יום. על כן, לשיקול הלקוח כדאיות ההקפאה.
ג. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית – משמע לא ניתן לבקש הקפאה בעבור תקופת מנוי שלא מומשה, מכל סיבה שהיא, ואשר לא הוסדרה בה הקפאה מראש באישור מנהלי הסטודיו.

הצהרת בריאות

23. על כל מתאמן בסטודיו חלה חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות באפליקציה ולעדכן את הנהלת הסטודיו בכל שינוי במצבו הבריאותי. עד לחתימה על הצהרת בריאות, ייחשב האישור של תקנון זה כהצהרת המתאמן על כשירותו להשתתף באימוני הסטודיו.
24. היה ויידרש לכך ע"י הנהלת הסטודיו, לאחר מילוי הצהרת הבריאות באפליקציה, על המתאמן להמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה המאשרת כשירותו להתאמן בסטודיו. המצאת תעודה רפואית בהקדם הנה באחריות הלקוח ואינה מהווה עילה להקפאת המנוי או לביטולו או לעיכוב תשלום כלשהו.

ביטול החברות בסטודיו

הכללים הבאים חלים על ביטול חברות בסטודיו וזאת ללא קשר לסיבה ונסיבות הביטול.

ביטול מנוי חודשי:

25. ביטול מנוי חודשי יתאפשר בהתראה של חודש ימים (30 ימים) מראש ("תקופת ההתראה") ויכנס לתוקפו בסוף תקופה זו. תקופה זאת הינה תקופה המחויבת בתשלום בהתאם למנוי הקיים של הלקוח\ה. (לדוגמא: היה והגיש לקוח את בקשתו בתאריך 20.06 להפסיק המנוי, תאריך הפסקת המנוי בפועל יהיה 20.07. התקופה שעד ה 20.07 תהיה משולמת במלואה ויהיה זכאי המנוי להגיע ולהתאמן בה).
הבהרה חשובה : היה ומוסר לקוח הודעה על ביטול מנוי בזמן תקופת הקפאה, תקופת ההתראה בתשלום במשך 30 ימים, תחל אך ורק מיום סיום תקופת ההקפאה.
26. לא ניתן לבקש ביטול מנוי רטרואקטיבית. זמן הבקשה בהודעה הוא הזמן הקובע לתחילת זמן ההתראה בת 30 הימים.

ביטול כרטיסיות אימון:

27. כרטיסיית אימון ניתנת לביטול אך ורק במסגרת 14 הימים מיום הרכישה (כולל).
28. היה וביקש לקוח לבטל הכרטיסייה והינו עומד בתנאי סעיף 27, יוחזר כספו בניקוי הערך של האימונים שכבר ביצע\ה ובתוספת דמי-ביטול בסך 100 ₪.

העברת מנוי | כרטיסיה

29. באופן כללי, המנוי\כרטיסייה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ועל כן העברת מנוי\כרטיסייה תתאפשר בכפוף לאישור הנהלת הסטודיו בלבד.
30. בכל מקרה, לא תתאפשר העברת מנוי\כרטיסייה למתאמן אחר קיים בסטודיו למעט במקרה של בני משפחה.

פרטיות

31. המקום עשוי להיות מצולם 24 שעות מטעמי אבטחה ותיעוד
32. עם הסכמתך לתנאי התקנון, הנך מעניק לסטודיו את הזכות לצלם, לתעד ולערוך תמונות \ וידאו ולהעלות לאתר האינטרנט ו\או לדף הפייסבוק של סטודיו גוף1 הרצליה או כל מדיה אחרת בשימוש סטודיו גוף1 הרצליה ובעליו – יובל שטיין ואלעד גורפינקל. מתאמן שאינו מעוניין להופיע בתיעוד \ צילום, יפנה לגורם המצלם בעת הביצוע ויודיע לו על סירובו. יחד עם זאת, לא ימנע המתאמן מהמדריכ\ה את המשך הצילום בסטודיו של מתאמנים אחרים בקבוצה וימקם עצמו בסטודיו בהתאם.
33. עם הסכמתך לתנאי תקנון זה הנך מסכים לקבל כל מידע ו/או דבר פרסומת מטעם הסטודיו בכל אמצעי שהוא, לרבות במייל, הודעת טקסט (למשל, SMS או Whatsapp) ומכתב בדואר-ישראל

שונות

34. ההנהלה רשאית לעדכן את צוות המאמנים הקיים במועדון בהתאם לצרכיה ועל כן לא יהוו שינויים אלה עילה לביטול מנוי \ הפסקת חברות שלא על פי תנאי הביטול הרגילים.
35. הסטודיו אינו אחראי לכל אבדן ו\או נזק לרכוש של המתאמנים, לרבות בגין גנבה.
מאחלים אימון נעים !
גוף1 הרצליה