תקנון סטודיו גוף1 הרצליה

היי חברים! אנו שמחים שבחרתם להצטרף למועדון המתאמנים הפנימי שלנו ! 

1. מטרת התקנון – הגדרת היחסים שבין הנהלת הסטודיו למתאמנים. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לזכר ולנקבה כאחד.

2. אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע"י מדריכי הסטודיו – כייעוץ רפואי.

3. מעת לעת, סטודיו גוף1 הרצליה עשוי לבצע שינויים קלים בלוח האימונים על מנת להתאים לקהל המתאמנים בתקופות שונות (למשל חורף וקיץ, חגים וכו') וכן על מנת לייעל את פעילות הסטודיו.

4. חשוב לנו שנסכים כי גם בין אם בחרת להמשיך ולקרוא התקנון ובין אם לא, עם קבלת אישורך לתנאי התקנון, צוות גוף1 הרצליה ומנהליו יראו אותך כמסכים לכל תנאיו והוראותיו.

5. לוח האימונים יפורסם ויעודכן באפליקציה ותתאפשר הרשמה לא יותר מ- 14 ימים לפני מועד האימון הרלוונטי. היה ומתבצעים שינויים בלוח הזמנים, תשלח הודעה דרך האפליקציה. חשוב לדעת כי באחריות המתאמן להיות ער להתראות (push-notifications) המתקבלות באפליקציה. במידה ומכשירך אינו מאפשר לאפליקציה לשלוח התראות (כי מוגדר כך), לא תקבל\י התראות ולכן מומלץ לוודא זאת.

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לעתים עשויים להישלח לוח הזמנים או עדכונים אחרים גם בהודעת SMS ובאמצעים דיגיטליים נוספים.

7. כדי שנוכל לדעת שהמתאמן מגיע לאימון, ישלים מראש הרשמתו באמצעות אפליקציית BOOSTAPP. לקוח אשר לו אין מנוי\כרטיסייה מוגדרים במערכת, לא יוכל להירשם לאימונים עד להסדרת מנוי\כרטיסיה (אלא אם אושר לו אחרת). במקרה בו יופיע מתאמן לאימון מבלי שהינו מופיע כרשום באפליקציה – רשאים המאמנים שלא לקבלו לאימון (לא תעשו לנו את זה נכון? 🙂 ובעיקר בעת שהשיעור מלא במקסימום האפשרי.

8. משך כל אימון בסטודיו מוגדר כ 55 דק', אך עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המאמנים.

9. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להגביל מתאמן למימוש של שיעור אחד ביום.

התנהגות ולבוש

10. הגעה לאימונים תתבצע רק בביגוד מתאים (בגדי ספורט או בגדים המאפשרים תנועה חופשית).

11. השימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים מפריע למהלך השיעור, למאמן ומתוך כך גם למתאמנים נוספים ועל כן הנו אסור אלא בהפסקות שניתנות ע"י המאמן. אפשר להשאירו במצב שקט.

הסדרת מנוי חברות במועדון

החברות בסטודיו גוף1 הרצליה מותנית בהסדרת מנוי או כרטיסיה כמפורט. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעצב את סוגי המנוי \ הכרטיסיות ולהתאימם כך שייתכנו הבדלים בין סוגי המנוי ומאפייניהם לרבות : מחיר, האפשרות להקפאה, זמני רישום, רישום על בסיס מקום פנוי, הטבות ועוד מאפיינים שניתנים לסוגי מנוי מסוימים ונגרעים מסוגי מנוי אחרים (לדוגמא : מנוי חודשי אל מול כרטיסיה, כרטיסיה קטנה אל מול גדולה וכ'..). במרוצת הזמן ייתכנו עדכונים הכוללים יצירת אפשרויות מנוי\כרטיסייה חדשות וביטול של שיטות מנוי\כרטיסייה ישנות.

12. סוגי חברויות ותנאי הרשמה לאימונים :

א. מנוי חודשי מתחדש – מאפשר מספר מוקצב של כניסות שבועיות ("ניקובים") המתחדשות מידי שבוע ומנוהלות באפליקציית הסטודיו. בשיטת המנוי לא "נצברים" אימונים שלא מומשו במהלך השבוע. המנוי נרכש ומוגדר לפי מס' חודשים. (הערה: לא תמיד מוצע לרכישה מנוי כזה ולסטודיו יש מספר "מקומות" שמורים למנוי מסוג זה).
ב. כרטיסיית אימון – מספר ידוע ומוסכם של כניסות המוקצב ומנוהל דרך אפליקציית הסטודיו. באופן רגיל, תוקפה של כרטיסיית אימון יחושב במערכת באופן אשר אינו חורג מאימון שבועי אחד לפחות + שבועיים נוספים (למשל 15 אימונים יקבלו 17 שבועות למימוש). ** יובהר כי תוספת השבועיים לתוקף הכרטיסייה אינה נחשבת לצורכי חישוב בעת ביטול כרטיסיה (סעיף 26)
ג. אימון אקראי \ חד-פעמי – גם ייקרא "אימון ללא חבילה" – אימון המשולם באופן ספציפי לשם הגעה לאימונים בסטודיו ללא רכישת מנוי או כרטיסיה. עלות אימונים יחידים אשר אינם במסגרת מנוי או כרטיסיה – עלותם כ 120 ש"ח \ אימון. עלות אימון חד פעמי היא זו המשמשת בעת ביטול כרטיסיית אימונים (סעיף 26).
שיטות תשלום – מנוי אימונים חודשי\כרטיסיה ישולמו בכרטיס אשראי וזאת בהוראת קבע או בתשלומים בהתאם ובחלוקה למספר החודשים שנרכשו (במקרה של מנוי). לקוח שיבחר לרכוש מנוי שלא באמצעות כרטיס אשראי – ישלם את מלוא מחיר המנוי מראש במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית.

** הרשמה על בסיס מקום פנוי – חברויות מסוימות כמו מנוי חודשי עשויות לעתים לכלול הטבת הרשמה לאימונ\ים נוספ\ים על בסיס מקום פנוי. הרשמה זאת נכנסת לתוקפה ומתאפשרת בתנאים הבאים:

א. המתאמן כבר רשום מראש לאימונים המוקצבים לו במסגרת השבוע (גם אם טרם התבצעו השיעורים) או שהמתאמן כבר נרשם ומימש את את האימונים השבועיים שהוקצבו לו במסגרת המנוי.
ב. ביום האימון, תפתח ההרשמה על בסיס מקום פנוי בתנאי שיש מקום פנוי ולא כל מקומות האימון תפוסים.
ג. כ-3 שעות לפני האימון המיועד, תפתח האפשרות להרשם אליו על בסיס המקום הפנוי בו (לפני כן המערכת לא תאפשר).

נוהל ביטולי אימון בסטודיו

ביטול שיעור על ידי המתאמן:

13. הרשמה לאימוני אחה"צ\ערב (כל אימון שמתבצע בין השעות 15:00-21:00) ניתנות לביטול ללא "ניקוב"\מימוש עד 7 שעות לפני האימון הרלוונטי.

14. הרשמה לאימוני בוקר\צהריים (כל אימון שמתבצע בין השעות 06:00-14:00) ניתנות לביטול עד לשעה 19:00 של היום הקודם לאימון.

15. כניסה לרשימת המתנה – במידה והאימון המבוקש מלא, תתאפשר הרשמה לרשימת ההמתנה לאימון באמצעות האפליקציה.

16. הסרה מרשימת ההמתנה – במקרה בו החליט מתאמן הרשום לרשימת ההמתנה שלא להשתתף בשיעור, עליו להסיר עצמו מרשימת ההמתנה.

17. בכל מקרה של תקלה אשר מונעת רישום\הסרה מאימון, על המתאמן לשלוח הודעה למנהלי הסטודיו בטלפון 052-8471022 או 052-5999262 בהודעת whatsapp. יובהר כי לוחות הזמנים ונוהל זמני הביטולים המצויים בתקנון זה יחולו בהתאמה על כל הודעה שתשלח על ידי המתאמן במקרים אלה, הווה אומר כי מועד קבלה וקריאת ההודעה ע"י הסטודיו יהיה המועד הקובע ויהווה את האסמכתא הרשמית לשעת הביטול\רישום על כל המשתמע מכך ובכפוף לנוהל הביטולים לצרכי חישוב אימון ככזה שמומש או לא.

ביטול שיעור על ידי הסטודיו:

א. ביטול אוטומטי של אימון בלו"ז – בכל האימונים המוגדרים כאימוני ערב (15:00-21:00), במידה ועד 5 שעות לפני תחילת שיעור המוגדר כשיעור קבוצתי – אין אף מתאמן רשום לשיעור, יתבטל השיעור באופן אוטומטי ולא יהיה ניתן להירשם אליו. בכל האימונים המוגדרים כאימוני בוקר (06:00-14:00), במידה ועד 12 שעות לפני תחילת השיעור אין אף מתאמן רשום, יתבטל השיעור באופן אוטומטי. על כן, בכל מקרה בו ישנה כוונת מתאמן להגיע לשיעור ומכל סיבה שהיא לא הצליח להירשם באפליקציה, יודיע בהודעה אישית להנהלת הסטודיו על כוונתו להגיע\להירשם (ובלבד שהשיעור עוד לא התבטל) – וזאת על מנת שירשמו אותו ידנית ולא יתבטל האימון.

ב. חובת מינימום משתתפים לקיום שיעור – המינימום לקיום שיעור קבוצתי הנו 2 משתתפים בשיעור. יחד עם זאת, היה ונרשם בודד מעוניין לקיים שיעור בכל זאת, תעמוד לרשותו האפשרות לקיים אימון כושר אישי (1 על 1) תחת תנאים מסויימים.

תנאי קיום ומימוש אימון כושר אישי בהינתן משתתף בודד:

במקרה של מתאמן בכרטיסיה – קיום האימון האישי יתאפשר בעלות של 2 ניקובי כרטיסייה (במקום אחד).

במקרה של מתאמן במנוי – קיום האימון האישי יתאפשר בתוספת 60 ש"ח אשר יעודכנו לתוך חיוב הוראת הקבע הבא של המנוי.

** לפני אימון עם משתתף בודד הסטודיו ייצור קשר בכדי לוודא הגעה ואישור לניקוב כרטיסיה כפול או חיוב תוספת לצרכי אימון אישי.
** היה ואושר אימון אישי – ביטול האימון האישי בטווח של פחות מ-4 שעות לפני שמתחיל יחויב (!)

– הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הזמן לביטול אוטומטי על ידי הסטודיו (5 שעות) ולהאריכו וזאת בהתאם לנתונים המצטברים לאורך הזמן.

הקפאת מנוי \ כרטיסייה

18. אפשרויות ההקפאה – ניתן להקפיא מנוי בתיאום עם הנהלת הסטודיו, לתקופה מינימלית של 14 יום ומעלה. בכל מקרה של רצף תקופות עתידיות הסמוכות זו לזו אשר קטנות מ 14 יום, יש לפנות להנהלת הסטודיו לתיאום הקפאה.

• תקופת ההקפאה המקסימאלית למנוי של עד 6 חודשים – חודש.
• תקופת ההקפאה המקסימאלית לכרטיסיית אימון – 14 ימים.

19. לא יוקפא מנוי עקב נסיעות קצרות \ חופשות והיעדרויות שמשכן קצר מ 14 יום למעט מקרים מיוחדים שתואמו מראש עם הנהלת הסטודיו.

20. הקפאת מנוי ללא מסירת תאריך צפוי לחזרה – תתאפשר רק מסיבות בריאותיות\רפואיות ובכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.

21. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית – משמע לא ניתן לבקש הקפאה בעבור תקופת מנוי שלא מומשה, מכל סיבה שהיא, ואשר לא הוסדרה בה הקפאה מראש באישור ההנהלה.

העברת מנוי \ כרטיסיה

22. באופן כללי, המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה. העברת מנוי תתאפשר בין בני משפחה מקרבה ראשונה בלבד ובאישור הנהלת הסטודיו בלבד. הסטודיו לא מתחייב לאשר כל בקשה להעברת מנוי. כמו כן לא תתאפשר העברת מנוי למתאמן אחר קיים בסטודיו (למעט לבן משפחה כפי שהוזכר לעיל). בן משפחה יכול גם להעביר מס' אימונים מכרטיסיית האימון שלו לבן משפחה אחר.

הצהרת בריאות

23. על כל מתאמן בסטודיו חלה חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות באפליקציה ולעדכן את הנהלת הסטודיו בכל שינוי במצבו הבריאותי. עד לחתימה על הצהרת בריאות, ייחשב האישור של תקנון זה כהצהרת המתאמן על כשירותו להשתתף באימוני הסטודיו.

24. היה ויידרש לכך ע"י הנהלת הסטודיו, לאחר מילוי הצהרת הבריאות באפליקציה, על המתאמן להמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה המאשרת כשירותו להתאמן בסטודיו. המצאת תעודה רפואית בהקדם הנה באחריות הלקוח ואינה מהווה עילה להקפאת המנוי או לביטולו או לעיכוב תשלום כלשהו.

*קורונה – האימונים בסטודיו יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות. לפיכך, האימונים בקבוצה יתאפשרו למחוסנים\מחלימים בהתאם לנהלי התו הירוק ובכפוף לחוק הרלוונטי בשעתו.

ביטול מנוי \ כרטיסיה

ניתן לבטל מנוי\כרטיסיה בסטודיו באופן הבא, ובלבד שלא פג תוקפם:

25. ביטול מנוי יתאפשר בהתראה של 30 ימים מראש ויכנס לתוקפו בסוף תקופה זו. ההחזר הכספי יינתן באופן יחסי, פרו-רטה, בכפוף לאמור בתקנון זה. ביטול מנוי \ כרטיסיה יחויב על פי תנאי תקנון ביטול זה וזאת ללא כל קשר לסיבת הביטול. המתאמנ\ת מצהירים במעמד אישור התקנון כי תנאי התקנון ברורים והוגנים וכי ניתנה להם האפשרות שלא להסכים ומלכתחילה לא להצטרף לשירות של סטודיו גוף1 הרצליה.

26. סכומי החברות המוסכמים מראש לכרטיסיות והמנויים הם בעבור השלמת כל תקופת ההתחייבות למנוי \ כרטיסייה. על כן, היה וביקש מתאמן לבטל, יבוצע החישוב מחדש באופן הבא:

ביטול מנוי אימונים חודשי – מנוי חודשי שבוטל מכל סיבה שהיא, באמצע תקופת המנוי – על מנת לחשב את סכום התשלום בעבור המנוי, תחושב מחדש העלות לכל חודש שבוצע ואשר *אינו נחשב כבוטל* וזאת באופן הבא עבור 2 סוגי המנוי:

מנוי 6 חודשים פעמיים בשבוע : [מספר החודשים *שמומשו בפועל כולל חודש בקשת ביטול* כפול(X) 600 ש"ח].
מנוי 6 חודשים פעם בשבוע : [מספר החודשים *שמומשו בפועל כולל חודש בקשת ביטול* כפול(X) 360 ש"ח].

סטודיו גוף1 הרצליה יחייבו את הפרש המחירים בתשלום האחרון של הלקוח.

ביטול כרטיסיות אימון – עלות הכניסות לאימונים במסגרת כרטיסיית אימון נשמרת בתנאי של השלמת הכרטיסייה כולה. על כן היה וביקש מתאמן לבטל כרטיסיית אימון, מכל סיבה שהיא, באמצע תקופת המימוש, ייחשב הדבר כמי שביצע\ה אימונ\ים *מחוץ למנוי\כרטיסיית אימון* ועליו יחולו תנאי הביטול הבאים לצורכי חישוב ההחזר (אם מגיע).

חישוב "אימונים שבוצעו" = מספר השבועות שעברו מתחילת הכרטיסייה או מספר האימונים שבוצעו בפועל – הגבוה מביניהם.
חישוב העלות הסופית = "אימונים שבוצעו" [כפול] 120 ₪ (תעריף אימון בודד).

– על אף האמור לעיל, ללקוח\ה עם כרטיסיה, עדיין עומדת האפשרות לנצל אימונים שלא בוצעו, באופן יום-יומי, עד מקסימום של אימון אחד ביום (בהתאם להיצע האימונים בסטודיו) וכן עד למועד סיום תוקף הכרטיסייה וכל זאת במקום לבטלה. לחלופין ניתן להעבירה לבן-משפחה. לא ניתן להעביר למי שכבר מנוי בסטודיו. ובכל מקרה – כל זאת בכפוף להסכמת הסטודיו ושיקול דעת הנהלת הסטודיו.

27. עלויות ביטול נוספות – בעת ביטול מנוי\כרטיסיה, רשאי הסטודיו לגבות דמי ביטול בסך 100 ש"ח על מנת לכסות על הוצ' נוספות לרבות רישום במערכת, עמלות אשראי, ביטול הלקוח במערכת וכל עיסוק מנהלתי הנדרש לביצוע הביטול וביצוע ההוראות להחזר, חישובי קיזוז וכו'..

פרטיות

28. המקום עשוי להיות מצולם 24 שעות מטעמי אבטחה ותיעוד

29. עם הסכמתך לתנאי התקנון, הנך מעניק לסטודיו את הזכות לצלם, לתעד ולערוך תמונות \ וידאו ולהעלות לאתר האינטרנט ו\או לדף הפייסבוק של סטודיו גוף1 הרצליה או כל מדיה אחרת בשימוש סטודיו גוף1 הרצליה ובעליו – יובל שטיין ואלעד גורפינקל. מתאמן שאינו מעוניין להופיע בתיעוד \ צילום, יפנה לגורם המצלם בעת הביצוע ויודיע לו על סירובו. יחד עם זאת, לא ימנע המתאמן מהמדריכ\ה את המשך הצילום בסטודיו של מתאמנים אחרים בקבוצה וימקם עצמו בסטודיו בהתאם.

30. עם הסכמתך לתנאי תקנון זה הנך מסכים לקבל כל מידע ו/או דבר פרסומת מטעם הסטודיו בכל אמצעי שהוא, לרבות במייל, הודעת טקסט (למשל, SMS או Whatsapp) ומכתב בדואר-ישראל

שונות

31. ההנהלה רשאית לעדכן את צוות המאמנים הקיים במועדון בהתאם לצרכיה ועל כן לא יהוו שינויים אלה עילה לביטול מנוי \ הפסקת חברות שלא על פי תנאי הביטול הרגילים.

32. בכל מקרה של שינוי תנאי ההתקשרות תשלח הודעה לכלל המתאמנים באמצעות האפליקציה ובמייל.

33. הסטודיו אינו אחראי לכל אבדן ו\או נזק לרכוש של המתאמנים, לרבות בגין גנבה.

מאחלים אימון נעים !
גוף1 הרצליה